Jest wiele sposobów zarządzania wiedzą w organizacji, tak samo jak wiele źródeł jej pozyskiwania. Jedną z nich jest doradztwo biznesowe. Istnieją w życiu organizacji takie momenty, gdzie dotychczasowy, nawet dobrze działający mechanizm funkcjonowania, wymaga wyregulowania czy też przestawienia na całkiem nowe tory. Może to być konieczność podjęcia zmiany wymuszonej sytuacją zewnętrzną (przepisy prawa, konkurencja) lub też znajdującą się wewnątrz organizacji (brak zasobów ludzkich, przestarzałe technologie). Często trudno, będąc zżytym z budowaną przez siebie organizacją, gdzie własne nawyki i przyzwyczajenia oraz tradycyjne spojrzenie na firmę zawężają perspektywę, podjąć właściwe działania dotyczące zmian. Ponadto, będąc skupionym wyłącznie na własnym przedsiębiorstwie, często brakuje wiedzy, jak „to” samo można robić inaczej, jak robi „to” konkurencja aż w końcu, jak „to” można robić lepiej.
JWK Consulting Sp. z o.o. oferuje dla swoich Klientów usługi analizy biznesowej przedsiębiorstwa oraz analiz strategicznych. Szczególnie polecamy współpracę przy realizacji projektów typu „gap analysis”, podczas których ustalamy cele organizacji, które mają zostać osiągnięte, oceniamy aktualny stan przedsiębiorstwa, identyfikujemy problemy, które uniemożliwiają osiągnięcia ustalonych celów już dziś i opracowujemy strategie działania umożliwiające osiągnięcie założeń. Służymy wsparciem i bieżącym audytem podczas wprowadzania zmian.
Drugim z najczęściej wybieranych typów usług doradczych przez naszych Klientów jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wyboru i wdrożenia systemu informatycznego. Podczas tych prac, w trzech etapach wspomagamy działania firm poprzez tworzenie analizy wymagań użytkowników i specyfikację wymagań w stosunku do systemu informatycznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wskazywanie potencjalnych dostawców rozwiązania, udział w prezentacjach systemów przez dostawców jak i wsparcie w negocjacjach umów. W trakcie realizacji projektu wdrożenia służymy wsparciem jako zewnętrzny audytor.
Zapraszamy do współpracy dla rozwoju Państwa organizacji.