W związku z potężną recesją, która dotyka wszystkie branże, w tym branżę meblową, podejmujemy, jako spółka społecznie odpowiedzialna, specjalne działania wsparcia MŚP w tym trudnym okresie.
Jednym z takich działań jest wyszukiwanie i przekazywanie Państwu dostępnych dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w obszarze transferu technologii i szeroko rozumianej informatyzacji, a także pomoc w składaniu wniosków do poszczególnych konkursów.
Może to brzmi dziwnie mówić o inwestycjach w dobie kryzysu, kiedy każda złotówka jest oglądana z dwóch stron zanim zostanie wydana. Jednakże patrząc na historię ekonomii, te firmy zyskują najwięcej, gdy sytuacja gospodarcza się ustabilizuje, które potrafiły wzmocnić się i rozwinąć w czasie kryzysu.
Kolejnym z działań jest pomoc w optymalizacji procesu produkcyjnego. Ma to na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, automatyzacja, wykorzystanie posiadanych zasobów maszynowych i informatycznych co będzie skutkować podniesieniem efektywności produkcji.

Wszystko to wspieramy poprzez decyzję o obniżeniu stawek za usługi konsultingowe o 30 procent! Zapraszamy do korzystania z naszych usług.