Prace konsultingowe rozliczamy w roboczogodzinach w kwotach netto.

Koszt 1rh = 200 PLN dla zleceń poniżej 20 roboczogodzin

Koszt 1rh = 170 PLN dla zleceń równych lub powyżej 20 roboczogodzin

Przy realizacji usług, jeśli niezbędne będzie świadczenie usługi w siedzibie firmy zamawiającej usługę, dolicza się do czasu świadczenia usługi czas dojazdu wg następującego algorytmu:

  • dwie godziny – w przypadku konieczności dojazdu do 100 km w jedną stronę,
  • cztery godziny – w przypadku konieczności dojazdu powyżej 100 km w jedną stronę,
  • sześć godzin– w przypadku konieczności dojazdu powyżej 200 km w jedną stronę,
  • osiem godzin – w przypadku konieczności dojazdu powyżej 300 km w jedną stronę.

Jeżeli w trakcie realizacji projektu (np. etap szkolenia, wdrożenia) niezbędny będzie osobisty udział za granicami Polski, koszt dojazdu (przelotu) pokrywa Klient.
W przypadku, gdy podczas realizacji usługi serwisowej niezbędne będzie wynajęcie pokoju hotelu do kosztu świadczenia usługi zostanie doliczony koszt wynajęcia pokoju hotelowego do kwoty 180 PLN netto / noc.