Zarządzanie projektami to dziedzina wiedzy pozwalająca na planowanie, prowadzenie i weryfikację efektów realizacji przedsięwzięć biznesowych. Realizacja projektu w przedsiębiorstwie, to działanie o odmiennym charakterze niż prowadzenie codziennej działalności biznesowej w oparciu o standardowe procesy biznesowe. Realizacja projektu, jakikolwiek by on nie był, to działanie innowacyjne, unikalne, tymczasowe i autonomiczne. Innowacyjne, ponieważ ma na celu wprowadzenie nowego sposobu prowadzenia procesów. Unikalne, ponieważ nikt wcześniej ani później, w danej kulturze organizacyjnej nie prowadził zadań projektowych. Tymczasowe, gdyż w przeciwieństwie do prowadzonych procesów biznesowych, rozpoczyna się i zamyka w założonych terminach. No i ostatecznie autonomiczne, w stosunku do całej organizacji, która oprócz normalnego funkcjonowania musi podjąć równolegle trud wykonania dodatkowych zadań.
Zarządzanie projektami tym samym różni się od zarządzania procesami biznesowymi, prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie każda organizacja jest gotowa poradzić sobie z takimi projektami jak wdrożenie systemu informatycznego, wprowadzenie nowej linii produkcyjnej czy też inwestycji budowlanej. Dlatego do tego typu zadań istnieje wykształcona i wykwalifikowana kadra zwana kierownikami projektów, czy też z angielska project managerami.
W ramach swojej działalności, firma JWK Consulting świadczy usługi zarządzania projektami informatycznymi, szczególnie w imieniu czy też w zastępstwie firmy – klienta, który zdecydował się na wdrożenie nowego oprogramowania. Zarządzanie projektem w imieniu inwestora to zespół czynności mających na celu zabezpieczenie interesów inwestora na etapie planowania, realizacji i rozliczenia projektu. Firmy wdrażające rozwiązania informatyczne zazwyczaj „posiadają” w swych zespołach własnych kierowników projektów, którzy znając oprogramowanie, cykl wdrożeniowy i specyfikę danego rozwiązania starają się ze strony dostawcy zapewnić jak najszybszy, efektywny i minimalny pod względem kosztów, proces wdrożeniowy. Zapewnienie istnienia roli PM również po stronie inwestora, nie tylko pozwala na stworzenie partnerstwa w procesie wdrożeniowym, ale również wytworzenia równowagi w dbałości o interesy dostawcy i klienta. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ustalania celów projektu i miar ich osiągnięcia, przypisania prac do poszczególnych osób i grup projektowych, rozliczania wykonania tych prac, akceptacji etapów i kontroli płatności.
Często zdarza się również, że realizowane projekty bądź to przedłużają się w nieskończoność, utykają w martwym punkcie, nie przynoszą spodziewanych rezultatów, co powoduje obustronną niechęć do dalszej realizacji projektu, wzajemnych oskarżeń i często kierowania sprawy na drogę sądową. W takich przypadkach nieodzowny staje się audyt wdrożenia przeprowadzony przez niezależnego od dostawcy i klienta eksperta w dziedzinie zarządzania projektami.
JWK Consulting świadczy również usługi audytorskie, a także ratowania zagrożonych projektów, z wyprowadzeniem ich na prostą, tak aby zostały osiągnięte założenia projektowe, te pierwotne jak i zmodyfikowane w wyniku audytu przedsięwzięcia.

Posiadając praktyczną wiedzę popartą certyfikatami międzynarodowych organizacji takich jak International Project Management Association czy też PRINCE2 realizujemy projekty oparte o metodyki PMI (PMBOK), PRINCE2, jak również coraz bardziej popularne metodyki AGILE.