Dostarczamy na rynek meblowy usługi i produkty IT, które pozwalają w całkowicie nowy sposób spojrzeć na produkcję mebli i świadczenie usług dla rynku, takich jak cięcie, okleinowanie i obróbka CNC formatek meblowych. Bogate doświadczenie wyniesione z realizacji wielu projektów, pozwala dziś świadczyć dla polskiego i europejskiego rynku meblowego wysokowartościowe usługi konsultingowe.
Podstawową usługą świadczoną dla przedsiębiorstw branży meblowej są audyty wydajności i efektywności produkcji oraz świadczenia usług informatycznych. Wynikiem tego typu działań są zalecenia i rekomendacje zmian organizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, wdrożenia nowoczesnych linii produkcyjnych, jak również zmian prowadzenia procesów produkcyjnych.
Zastosowanie teleinformatyki czy też nowoczesnych maszyn CNC, to często niebagatelny dla przedsiębiorstw wydatek. W wielu sytuacjach rozwiązaniem braku środków finansowych jest wystąpienie o dofinansowanie projektów w ramach dostępnych krajowych lub europejskich środków pomocowych. Nasza spółka wspomaga również tego typu działania poprzez opracowanie wsadów merytorycznych do wniosków o dofinansowanie.
Kolejnym obszarem wsparcia w branży meblowej jest wdrażanie systemów informatycznych automatyzujących proces planowania produkcji, w tym przede wszystkim optymalizacji rozkroju i nestingu, jak również przygotowywania operacji wykonywanych na centrach obróbczych różnego typu, w oparciu o zaawansowane systemy CAD/CAM. Największą korzyścią dla organizacji jest integracja posiadanych i możliwych do zastosowania systemów informatycznych z wykorzystaniem technologii internetowych.
Przygotowanie przedsiębiorstwa do przekształcenia sposobu wytwarzania zgodnie z założeniami 4 rewolucji przemysłowej (tzw. Industry 4.0) i wsparcie w tym działaniu to główne zalety wynikające ze świadczenia usług przez naszą firmę dla sektora meblarskiego.